top of page

Yachak

Los Yumbos Chahuamangos

Kichwa 

// Shamui warmi rikushun. Ima nanai(-ra) charingui?// // Llakirisha puringui. Ñuka chari pishini// Kamba ñavi(-ra) rikusha, ñuka shungu kushiyan Kamba shimi(-ra) uyasha, ñuka alma kausarin // Shamui warmi rikushun. Ima nanai(-ra) charingui// // Llakirisha puringui. Ñuka chari pishini// // Sapallami tukuusha, llakirisha puringui// // Kaima shamui warmilla. Parijulla tiyashunchi// Kamba shimi(-ra) uyasha. Ñuka shungu kushiyan Kamba shimi(-ra) uyasha.Ñuka alma kausarin // Shamui warmi rikushun ima nanai(-ra) charingui// ////Llakirisha puringui, ñuka chari pishini////

English 

Come here girl! Let’s see who witched you You walk around so sadly. Maybe I'm the one who is lacking My heart gets happy when I see you face My soul revives when I hear your voice Come here girl! Let’s see what ails you You walk around so sadly. I might be the one who is lacking Now that you are alone you go around so sadly Come here my girl. Let's be together My heart gets happy when I hear your voice My spirit revives when I hear your voice Come here girl! Let’s see what witched you You walk around sadly. I might be the one who is lacking
bottom of page