top of page

Jumandi

César Grefa ( El Indio Amazónico )

Kichwa 

// Ñukanchi achi Jumandiga // Sindzhi yuyaita charishkata Mana ally yuyarisha Mishu yuyaita apishkanchi Mishu yuyay valichinchi la la la la la la la la la lay la lay la lay lay la // Ruku kawsay tukuryukpi // Imasna rashata kawsachishay la la la la la la la la la lay la lay la lay lay la x2 Kallari pacha mikunata Kallari pacha upinata LLambu sumakta kungariunchi Kuna pacha malta churi Kuna pacha malta ushushi la la la la la la la la la lay la lay la lay lay la Kallanapi mikunata Mukawapi upinata Allpa mangapi yanunata LLambu sumakta kungariunchi Kuna timpu malta churi Kuna timpu malta ushushi la la la la la la la la la lay la lay la lay lay la

English 

bottom of page