top of page

Ichushami Rikani

Los Jilgueritos (Grupo Cultural Kichwa de Napo)

Kichwa 

///Yaya mama piñakpi ichushami rikani/// //Payguna apisha rikpi ichushami kallpani Chimborazuma paktangak// ///Chimborazo urkupi chaupi urkui sikauni/// //Urkupundai paktasha ñakcharisha shayauni sankamalla rikusha// ///Chimborazo urcupi razu urcu shayauni/// //Ñuka muzushituwa maybichari siriunri shu warmira apisha// /Chimborazu yakupi chaupi urcu chimbauni/ //Chimborazu yakupi chaupi yakui chimbauni// //Washamalla rikukpi ñuka muzushituwa washamanda shamushka//

English 

///When my father and mother got angry I ditched them and left /// //When they went to catch me I ran until I reached Chimborazo // ///On Mount Chimborazo I had climbed half way up the mountain /// //When I arrive at a peak I stand combing my hair looking off toward a canyon // ///Standing on Chimborazo, a snowy mountain (I wonder)/// //Where is my boyfriend lying now? Maybe he has taken another girl?// /Halfway up the mountain I cross the Chimborazo River/ //At the Chimborazo River I cross to mid stream// //From there I look back and see that my boyfriend has come following me//
bottom of page