top of page

Scientific name

Delicia Dagua - Trogan love song

Kay ansata kantasha uyachisha, chita llakichinata chasna kantarianawn kay rukuguna kantasha uyachirinawra. Payguna sakisha ña sakinakusha payna enamorado pura. Chita kantagara mikia Angela chasna, pay cantashkata cantangarawni. ((Kamba cha purin, kamba charak urkukmi)) Chindamanda uyusha chindamanda uyasha. Kan chindamanda uyawpi ii.. biturusa shina angami tiwn, tiwn. wakasha. tiwn, tiwn wakasha... bitirusa shinalla, bitirusa shinalla, wamburisha purisha, wamburisha purishan. Mana kamba makikpi, mana kamba makinmi, sakinriwngichu uyawni, mana sakinriwngichu. Indi iyaykushkawiya, bitirusa shinaga, tiwn, tiwn wakangi, ñuka chagra chillay iyarishagalla, Ñuka chagra chingaylla rikushalla wakangi wakangi....lla indimalla rikushka...Ñukallata yuyarini ni Indimalla rikushka ñukallata ((llakirinimi mi)) ((Kuitasha kuitawi)) ruyay away tiashanga, Ruyay away tiasha, mana kambak makiybiga. Sakiriwnchu uyarin, chupa sakiriwni. Kanllatami iyarisha, kanllatami iyarisha wakawangi indilla ikukpigaylla, bitirusa shinalla, Tiwn, tiwn wakasha ñuka charak tigrawnilla. Shayaringarawngilla, ((shayaringarawngilla)). Kasna ñuka rundita tukagani chasna, rundita tukagani chasna. Chita kantani ja, ja, ja. Ajam chasna kurtuman mm.

Prochilodus nigricans_edited.jpg

Bitirusa

bottom of page